Sediul nou a Ambasadei Republicii Moldova în Roma.

Via Francesco Cherubini, 27, 00135 - Roma

roma@mfa.md - www.italia.mfa.md


PROCEDURA DE ÎNCHEIERE ÎN ITALIA A CĂSĂTORIEI DE CĂTRE CETĂŢENII MOLDOVENI

Capacitatea cetățeanului străin de a încheia căsătoria pe teritoriul italian este reglementată de art. 116 din Codul civil italian. Clauza respectivă prevede că străinul care dorește să încheie căsătorie în Republica Italiană, trebuie să prezinte funcționarului de stare civilă o declarație a autorității competente din tara de origine, din care să rezulte că, în conformitate cu legile sale naționale, nu există impedimente pentru a se căsători cu un cetățean străin. În urma intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenției Comisie Internaționale de Stare Civilă nr. 20, precum și în conformitate cu procedura stabilită de către oficiile stare civilă italiene, cetățenii moldoveni, care vor dori să depună actele pentru a încheia căsătoria pe teritoriul Republicii Italiene, urmează să obțină, Certificatul de capacitate matrimonială multilingv eliberat de Serviciul Stare Civilă al Ministerului Justiției al Republicii Moldova.

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte Direcției audiență şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă al Ministerului Justiției al Republicii Moldova:

  • actele de identitate ale viitorilor soți (buletin de identitate și pașaportul cetățeanului Republicii Moldova în original și copie, precum și copia autentificată notarială a pașaportului cetățeanului străin); (în cazul autentificării de către notar străin se va aplica apostila)
  • actele care fac dovada de celibatar sau încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soți (ex. sentința de judecată privind desfacerea căsătoriei; certificat de divorț; certificat de deces etc.). Actele de identitate, documentele de celibatar sau care fac dovada încetării căsătoriei ale cetățeanului străin necesită a fi apostilate și traduse.
  • copia conforme all’originale della carta di identità o passaporto del futuro coniuge (solo la pagina con la foto), e la traduzione della stessa in romeno, entrambe apostillati;
  • certificato di stato libero del futuro coniuge (indicando anche la residenza), tradotto in romeno, con timbro apostille sull’originale e sulla traduzione in romeno;
  • nel caso in cui il futuro coniuge è divorziato, è necessario presentare l’estratto plurilingue dall’atto di matrimonio (in base alla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976) con la menzione di divorzio. Il presente documento non necessita la traduzione o legalizzazione;
  • nel caso in cui il cittadino italiano è vedovo, si deve presentare il certificato di decesso del suo ex-coniuge, munito del timbro apostille sull’originale e sulla traduzione in romeno.


Varvara Vizir

Traducător și translator & Mediator intercultural

Via Della Collina Volpi 6/B Roma

Tel. (+39) 328 05 39 411
Tel. (+39) 06 54 12 283 info@intercult99traduzioni.com
Contattami

X

Indirizzo e recapiti

  • Via Della Collina Volpi 6/B
  • Roma